WIEŻA PRZESYPOWA W ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAW

DANE TECHNICZNE I OPIS

Inwestor:
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław

Czas realizacji: 2009

Dodatkowe dane techniczne:

  • Wysokość konstrukcji: 24.82 m
  • Ciężar konstrukcji stalowej: 76.76 tony
  • Zakres prac projektowych: Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe konstrukcji, projekt warsztatowy konstrukcji stalowej

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej został wykonany na podstawie dostarczonego projektu budowlanego i projektu technologicznego. Konstrukcja wsporcza przeznaczona jest do podtrzymania przenośników kubełkowych i taśmociągów transportujących biopaliwo do silosów.

Konstrukcja posadowiona została na żelbetowych fundamentach blokowych połączonych z fundamentami pod silosy. Konstrukcja składa się z wieży, w której znajduje się podnośnik kubełkowy oraz z pomostu zawieszonego na stężeniach i słupach na którym znajduje się przenośnik taśmowy. Na konstrukcji znajdują się platformy i pomosty robocze służące bieżącej obsłudze i naprawie urządzeń.

ZLECAJĄCY

MHC Engineering Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław

LOKALIZACJA

Wrocław, ul. Łowiecka 24

Inne realizacje z obiektów inżynieryjnych