Oceny i ekspertyzy techniczne

Wieloletnie doświadczenie zarówno projektowe jak również nadzorowaniu inwestycji daje nam zasób wiedzy do wykonywania ocen technicznych i ekspertyz technicznych.

Wykonujemy oceny i ekspertyzy techniczne pojedynczych elementów budynków i budowli a także kompleksowe całych obiektów. Wykonujemy oceny poszczególnych robót budowlanych, nowych inwestycji jak również starych obiektów przeznaczonych do remontów.

Szczegółowość, zakres oceny lub ekspertyzy są ściśle związane z celem jakiemu mają służyć i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

Opinie techniczne

Ekspertyzy techniczne

Oceny nośności elementów budowlanych

Oceny wykonanych robót budowlanych