Projekty wykonawcze

Wiodącą dziedziną Naszej działalności są projekty  wykonawcze konstrukcji. Na podstawie dostarczonego projektu budowlanego dokonujemy jego rozwinięcia w projekt wykonawczy. Opracowujemy projekty wykonawcze konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych jak również wszelkiego rodzaju hybrydy i zespolenia tych konstrukcji.

Stosowane nowoczesne oprogramowania BIM umożliwia wykonywanie projektów zarówno prostych obiektów jak również bardzo skomplikowanych i złożonych. Narzędzia informatyczne pozwalają na tworzenie konstrukcji obiektów w 3d, co daje możliwość transferu jej do innych programów opracowujących technologię i architekturę obiektu. Rozwiązanie takie zapewnia na etapie projektowania a nie realizacji obiektu, usunięcie wszelkich kolizji i dalej przewidywalną realizację obiektu. Nasza dokumentacja projektowa obejmująca wysoki pozom szczegółowości przedstawiana jest w jasny, czytelny i jednoznaczny sposób.

Projekty wykonawcze konstrukcji stalowych

Projekty wykonawcze konstrukcji betonowych i żelbetowych

Projekty wykonawcze konstrukcji drewnianych

Projekty wykonawcze konstrukcji hybrydowych i zespolonych