Nadzory budowlane

Nasz główny profil działalności uzupełniamy usługami w zakresie prowadzenia i nadzorowania realizacji inwestycji budowlanych. Obsługa realizacji inwestycji prowadzona jest kompleksowo od momentu rozpoczęcia budowy – zgłoszenia rozpoczęcia budowy aż do zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowania.

Pełnimy funkcję kierownika budowy, kierownika robót oraz inspektora nadzoru. Prowadzimy nadzory nad kosztami budowy, realizacją zgodnie z harmonogramem budowy a także końcowe rozliczenia inwestycji i przekazania powykonawczych dokumentów budowalnych inwestorowi.

Prowadzenie i nadzorowanie budowy

Pełnienie funkcji kierownika robót, kierownika budowy i inspektora nadzoru

Kontrolowanie i rozliczanie budowy

Przygotowanie dokumentacji budowlanej powykonawczej

Odbiory techniczne i pozwolenia na użytkowanie