KONSTRUKCJA STALOWA MOLO W PŁOCKU NA WIŚLE

DANE TECHNICZNE I OPIS

Inwestor:
Gmina Miasto Płock – Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku
Plac Dąbrowskiego 2a,
09-402 Płock

Czas realizacji: 2010

Dodatkowe dane techniczne:

  • Długość molo: ok 360 m
  • Wyniesienie ponad poziom rzeki: 3.5 m
  • Zakres prac projektowych: projekt warsztatowy i montażowy konstrukcji stalowej,

Ustrój nośny mola stanowi konstrukcja stalowa w formie belek opartych na 20 stalowych pylonach. Podwieszenie konstrukcji do pylonów o wysokości ok. 4,7 m mierzonej od górnej powierzchni pomostu, opartych na palosłupach wierconych, wykonano przy użyciu 6 cięgien prętowych. Pylony rozstawione w odległości ok. 20 m jeden od drugiego wraz z cięgnami usytuowane są pośrodku pomostu mola w pojedynczym rzędzie biegnącym łukiem wzdłuż obiektu.

Pomost mola spacerowego został posadowiony na 20 palach wielkośrednicowych, wierconych o średnicy 1,2 m i ok. 24 m długości. Każdy z pali wykonano jako palosłup zakończony głowicą o średnicy 1 m.

Pomost, który łączy molo z nabrzeżem, to stalowa konstrukcja belkowa oparta na prefabrykowanych, żelbetowych palach wbijanych o przekroju poprzecznym wynoszącym 0,4 x 0,4 m oraz o długości 13-20 m.

Do posadowienia budynku restauracji użytych zostało 25 pali wielkośrednicowych o średnicy 0,8 m zwieńczonych żelbetową płytą o grubości 0,3 m i średnicy 25 m.

Pomost mola spacerowego znajduje się na wysokości ok. 3,5 m nad normalnym poziomem rzeki, a pomost, który łączy molo z nabrzeżem znajduje się na wysokości ok. 1,5 m nad normalnym poziomem Wisły.

Pokład pomostu mola i nabrzeża wykonano z belek drewnianych o grubości 6 i 8 cm.

Między pylonami wzdłuż mola usytuowane są ławki, a u góry pylonów zamocowane zostały lampy oświetleniowe, natomiast między zewnętrznymi, stalowymi barierami ochronnymi obiektu zamontowano przeszklone ściany z pleksi.

ZLECAJĄCY

Binż SA
ul. Olsztyńska 3
97-400 Bełchatów

LOKALIZACJA

Płock, Bulwar Stanisława Górnickiego

Inne realizacje z obiektów inżynieryjnych