ZAKŁAD PRODUKCYJNY SILVIA 1 WE WŁOCŁAWKU

DANE TECHNICZNE I OPIS

Inwestor:
SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND Sp. z o.o.
Walczaka 25
66-407 Gorzów Wielkopolski

Czas realizacji: 2013-2015

Dodatkowe dane techniczne:

 • Obiekt składający się z budynków i budowli:
 • B1 – Budynek operatorski – 3.80 tony
 • B10 – Budynek oczyszczalni ścieków – 52 tony
 • B20 – Wiata magazynowa silikatu – 106.5 tony
 • B21 – Budynek rozpuszczania silikatów – 117.2 tony
 • B3 – Budynek operatorski – 7.9 tony
 • B5 – Wiata opakowań i odpadów – 32 tony
 • S1D – Budynek suszenia – 554.4 tony
 • S1F – Budynek filtracji – 677.4 tony
 • S1C + S1L – Zadaszone stanowisko załadunku cystern + stanowisko załadunku produktu – 363.5 tony
 • S1R – Budynek reakcji – 268.2 tony
 • S2 –  Stacja przygotowania silikatu – 12.6 tony
 • S3 – Taca kolejowa rozładunku kwasu – 10 ton
 • S4 – Budynek stacji uzdatniania wody – 35 ton
 • S5 – Budynek stacji uzdatniania ścieków – 20.7 tony

  – RAZEM: 2261.2 tony

 • Zakres prac projektowych: Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej.

Zakład produkcyjny składający się z kilkunastu obiektów (budynki i budowle) połączonych ze sobą technologicznie. Budynku posadowione na fundamentach bezpośrednich i pośrednich. Konstrukcje stalowe szkieletowe wielopoziomowa, stropy i pomosty obsługowe w większości stalowe lub stalowo – żelbetowe. Obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych.

ZLECAJĄCY

Binż SA
ul. Olsztyńska 3
97-400 Bełchatów

LOKALIZACJA

Teren zakładu Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o.o,
ul. Toruńska 222
87-800 Włocławek

Inne realizacje z hal i konstrukcji stalowych