Park handlowy Młyn we Wrocławiu

DANE TECHNICZNE I OPIS

Inwestor:
Helical Poland Sp. z o.o.
ul. Hoża 55/45
00-681 Warszawa

Czas realizacji: 2008

Dodatkowe dane techniczne:

  • Powierzchnia zabudowy: 10029.76 m2
  • Wysokość budynku: 10.00 m
  • Nachylenie dachu: dach płaski
  • Zakres prac projektowych: projekt wykonawczy fundamentów, elementów murowych i żelbetowych, projekt warsztatowy konstrukcji stalowej.

Budynek halowy wielonawowy w konstrukcji stalowej. Ramy stalowe sztywno połączone ze sobą i przegubowo utwierdzone w stopach żelbetowych. Obudowa ścian zewnętrznych z płyt warstwowych. Pokrycie dachowe z folii PE na konstrukcji dachu bezpłatwiowego.

Nasza firma wykonała, na podstawie projektu budowlanego, projekt wykonawczy posadowienia budynku oraz projekt warsztatowy i montażowy konstrukcji stalowej budynku. Dodatkowo wykonywane były projekty podziemnych zbiorników na wody deszczowe i konstrukcje stalowe reklam zewnętrznych na budynku. W czasie realizacji pełniony był nadzór autorski nad inwestycją.

ZLECAJĄCY

OZONE STUDIO ARCHITEKTONICZNE
Al. Armii Krajowej 6C
50-541 Wrocław

LOKALIZACJA

Wrocław, ul. Krzywoustego 110

Inne realizacje budynków użyteczności publicznej